Képzeld, most itt jársz: > >

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

•Üzemeltetői adatok ismertetése
•Panaszügyintézés
•Tárhely szolgáltató
•Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
•A kínált termékek kategória besorolása
•A Mystic Membership tagság
•Rendelési információk ismertetése
•A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
•Rendelés lépéseinek bemutatása
•Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
•Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése 
•Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
•Adatbeviteli hibák javítása, adatok módosítása
•Kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
•Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató
•Jogorvoslat
•Egyéb rendelkezések, információk
•Szerzői jogok
•Elállási nyilatkozat minta

A szállítási módozatokról, határidőkről, költségekről valamint a fizetési feltételekről átfogó tájékoztató található a "Szállítási és Fizetési Feltételek" menüpont alatt.


Üzemeltetői adatok

Cégnév: Mystic Nails Hungary Kft.
Székhely/Telephely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 38.
Adószám: 27967856-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-026084
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: [email protected]www.mysticnails.hu
Telefonos elérhetőség és ügyfélszolgálat: 0670/336-4709
Kapcsolattartó: Döme Dániel

Panaszügyintézés

Panaszügyintézés helye: 6728 Szeged, Kollégiumi út 38.

Panaszügyintézés módja: a honlapon, illetve e-mailen keresztül, vagy székhelyünkre küldött levél formájában.

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok

Levelezési cím: 6728 Szeged, Kollégiumi út 38.

Elektronikus levelezési cím: [email protected]

Telefonszám: 06 70/336-4709

Panaszkezelés rendje
 
1.    A Mystic Nails Hungary Kft. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, mennyiségben, a fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 
2.    A Mystic Nails Hungary Kft. a szóbeli panaszt, amelyet a fogyasztó például telefonon tehet,  azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Mystic Nails Hungary Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja/megküldi a fogyasztónak.
 
3.    Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Mystic Nails Hungary Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát haladéktalanul átadja/megküldi a fogyasztónak.
 
4.    Az írásbeli panaszt a Mystic Nails Hungary Kft. 30 napon belül írásban megválaszolja.
 
5.    A Mystic Nails Hungary Kft. a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Mystic Nails Hungary Kft. az 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a alapján a panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
6.    A Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint területileg illetékes járási hivatal előtt is. Fogyasztó a járási hivatalokat a következő linken találhatja meg: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.
 
7.    A járási hivatalok járnak el a fogyasztóvédelmi jogvitákban első fokon. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
 
8.    A vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a Fogyasztónak (Ügyfélnek) és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
 
9.    A kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:
 
a)    a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a Fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
 
b)    a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
 
c)    a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a Mystic Nails Hungary Kft. a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.
 
10.  Tekintettel arra, hogy az elsőfokú eljárás illetékmentes, így a kérelmen illetéket nem kell leróni.
 
11.  A Mystic Nails Hungary Kft. felhívja a Fogyasztók figyelmét arra is, hogy a járási hivatalok fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakembereinél tanácsokat is kérhetnek jogaikkal, termékszavatossággal és egyebekkel kapcsolatban.
 
12.  A Mystic Nails Hungary Kft. nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az online vitarendezési platform (ODR) elérhető a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
 
13.  Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is, mert a Mystic Nails Hungary Kft. a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Fogyasztó az illetékes békéltető testület nevét és székhelyének postacímét megtudhatja a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 oldalról. A Mystic Nails Hungary Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék. Fax száma: (62) 426-149. Elnök: Dr. Horváth Károly.

 14.  A Mystic Nails Hungary Kft.az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.
 
15.  Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint.
 
16.  Fogyasztó a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 

Békéltető testületek elérhetőségei

 

· Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: [email protected] .

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: [email protected]

 

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: [email protected]

 

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: [email protected]

 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: [email protected]

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: [email protected]

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: [email protected]

 

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: [email protected]

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: [email protected]

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: [email protected]

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: [email protected]

 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: [email protected]

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: [email protected]

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: [email protected]

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: [email protected]

 

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: [email protected]

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: [email protected]

 

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

Tárhely szolgáltató

Tárhely szolgáltató cégnév: Szalma László e.v.

Tárhely szolgáltató székhely / cím: Hungary- Csongrádi sgt. 120/B 7/21

Tárhely szolgáltató e-mail cím: [email protected]

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhozszállítással rendelhetőek meg.


A kínált termékek:

A kínált termékek kizárólag online rendeléssel érhetőek el, melyet házhozszállítással juttatunk el a megrendelést követően.A termékek webshopban feltüntetett fényképei illusztrációk és minimálisan eltérhetnek a valóságban.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (27 %), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Mystic Membership tagság:

A Mystic Membership tagság megvásárlásával a vásárló jogosulttá válik (leghamarabb 2023. októbertől kezdődően) kéthavonta olyan exkluzív havi ajánlatok megvásárlására, melyek Mystic Membership tagsággal nem rendelkező felhasználók számára nem elérhetők, nem rendelhetők. Az aktuális Mystic Membership havi ajánlatról a tagsággal rendelkezőket emailben értesítjük, egyúttal számukra a havi ajánlatot a webshopon a „Hónap Ajánlata” menüpontban elérhetővé tesszük.

A Mystic Membership tagság megvásárlása regisztrációhoz kötött, mert a kedvezményeket csak a regisztrációhoz is szükséges adatok megadása után tudjuk a vásárlóhoz kötni.

Emellett a Mystic Membership tagsággal rendelkezők minden hónapban speciális, csak nekik szóló és elérhető százalékos kedvezményt kapnak bizonyos termékekre, mely termékek köre havonta változik. Az éppen aktuális és a soron következő hónap százalékos akciójába vont termékek köréről a Mystic Membership tagság termékleírásában lehet tájékozódni.

A megvásárolt Mystic Membership tagság a vásárlás dátumától számítva 2 vagy 4 hónapig érvényes, attól függően, hogy 2 havi avagy 4 havi tagság került megvásárlásra. Ezen időszak alatt érvényesíthető a tagsághoz járó minden fent említett és a Mystic Membership részleteit magában foglaló teljes leírásban részletezett kedvezmény.

A tagság lejáratáról automatikusan értesítjük a vásárlót emailben, így lehetősége nyílik újra megvásárolni és ezzel meghosszabbítani a Mystic Membership tagságot. A megújítás nem automatikus, azt minden esetben az előző tagság lejártát követően újra meg kell vásárolni, ha továbbra is szeretné a vásárló a tagsággal járó kedvezményeket megkapni.

A Mystic Membership tagság megvásárlását követően a tagsági díj visszatérítésére nincs mód. Ez érvényes arra az esetre is, ha a vásárló egyetlen kedvezményt sem használ fel a megvásárolt tagság időszakában.

A Mystic Membership tagsági rendszerrel kapcsolatos változtatás jogát a Mystic Nails Hungary Kft. fenntartja, mely esetleges változtatásokról a meglévő tagokat természetesen teljes körűen és időben tájékoztatja.

A Mystic Membership-ről, az aktuális akciókról és egyéb részletekről további információ az alábbi linken található: https://webshop.mysticnails.hu/mystic_membership


Rendelési információk ismertetése

A vásárlás nem kötött regisztrációhoz, vendégként is lehetséges a vásárlás. A számlázáshoz és a házhozszállításhoz szükséges adatok megadása kötelező, ugyanis ezek nélkül nem áll módunkban garantálni a pontos számlázást és szállítást.


A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8:00-tól 16:00 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Az e-mailek kézbesíthetetlenségének másik oka lehet az e-mail cím hibás megadása. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.


Rendelés lépéseinek bemutatása

Webáruházunk az interneten keresztül a nap 24 órájában várja megrendelését. Telefonon történő megrendelésre nincs lehetőség, ám ha úgy érzi, nem boldogul, munkatársaink a kapcsolat menüpontban található ügyfélszolgálati telefonszámon és rendelkezésre állási időben szívesen segítenek.

Érvényes megrendelést csak a kért adatai megadásával továbbíthat felénk. Webáruházunkban regisztráció után adhat le megrendelést, de vendégként is vásárolhat, azonban a szállítási és számlázási adatok így is szükségesek. A regisztrációval történő vásárlással is elfogadja az általános szerződési feltételeket. A regisztrációról és a megrendelésről e-mail-ben visszaigazolást kap, amely tartalmaz minden, a regisztrációval, megrendeléssel, szállítással, fizetéssel kapcsolatos információt.

A megrendelés elküldésével („rendelés jóváhagyása”) és annak a webáruházunk által történő visszaigazolásával távollévők közötti szerződés jön létre a webáruház üzemeltetője, valamint a megrendelés elküldője - mint Vevő- között. Webáruházunkban a szerződéskötés magyar nyelven történik. Magatartási kódexre nem utal.

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
2. Kosár nézetben ha szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Adott termék darabszámának nullára állításával vagy az „X gombbal” törölheti a terméket a kosárból. Mennyiség megadását, módosítását követően válassza a „frissítés” gombot, a kosár tartalmának frissítéséhez.
3. Ha már valamennyi megvásárolni kívánt terméket a kosárba helyezett, kattintson a "Tovább a Pénztárhoz" gombra.
4. Kérjük ellenőrizze le, illetve válassza ki a megfelelő szállítási címet és módot.
5. Az adatok megadását követően a "tovább" gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt szállítási módot, ismét „tovább” gombra kattintva pedig a fizetési módot.
6. Kattintson a "tovább" gombra, így az összesítő oldalon megtekintheti rendelésének adatait: szállítási, számlázási cím, szállítási, fizetési mód, és a rendelt termékek. Valamennyi adat még ekkor is módosítható a "Módosítás" gombra kattintva.
7. Végül a vásárlási feltételek elfogadása után és az esetleges megjegyzések rögzítése után a "megrendelés" gombra kattintva véglegesítheti és elküldheti megrendelését, melyről e-mail-ben automatikus visszaigazolást kap a megrendelés adataival.

Felhívjuk szíves figyelmét a szállítási és számlázási adatok, valamint az e-mail cím és a telefonszám helyes megadására, mert ezek hiányából, avagy pontatlan megadásából eredő hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Továbbá ezúton tájékoztatjuk minden kedves megrendelőnket, hogy a megrendelésről a visszaigazoló e-mail kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Normál esetben a visszaigazoló e-mail pár percen belül meg kell érkezzen a postafiókba, de maximum 48 órán belül. Abban az esetben, ha a visszaigazoló email nem érkezik meg 48 órán belül, a fogyasztó mentesül a szerződéses kötelezettségei alól. A webáruházon termékfotóként feltüntetett képek csak illusztrációk, esetenként eltérhetnek a valóságtól.

Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

Az alábbi linken kaphat részletesebb tájékoztatást a fenti témában.

Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése

Az alábbi linken kaphat részletesebb tájékoztatást a fenti témában.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket utánvéttel, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaérkező csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük. A csomag újra küldését kizárólag a normál szállítási díj és a visszaszállításból adódó többlet szállítási költség előre történő átutalása (vagy PayPal) esetén áll módunkban ismételten elindítani!


Adatbeviteli hibák javítása, adatok módosítása

Felhívjuk a figyelmet, hogy cégünk nem tud felelősséget vállalni a hibásan megadott számlázási és szállítási adatokból eredő károkért. Ezért kérjük figyelmesen töltse ki regisztrációja során a kért adatokat. Ha a megrendelés mindezek ellenére mégis hibás adatokkal került elküldésre, úgy kérjük a visszaigazolását követően haladéktalanul értesítsen minket telefonon (+3670/3364709).
Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás történne, akkor a módosítás végrehajtható a következő rendelés leadásakor a rendelési folyamat végén, a számlázási és szállítási adatok egyeztetésekor. Az így módosított adatok a rendelés leadásával automatikusan felülíródnak és mentésre kerülnek. Az adatok módosítására illetve több további opcionális szállítási/számlázási cím megadására bármikor lehetőség van a webáruházba történő bejelentkezés után a „Fiók” menüpont alatt is.


Kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Mystic Nails Hungary Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárlóink a Mystic Nails Hungary Kft.-vel szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényüket.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, a Mystic Nails Hungary Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén választása szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év,

melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az, a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A garancia ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítására az adott termék szakszervize vállalkozik, a szakszervizek címe minden esetben a jótállási vagy garanciajegyen esetleg a termék használati útmutatójának a végén van feltüntetve, de a megfelelő szakszerviz elérésében Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll vásárlói rendelkezésére.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok megilletik.

A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Jótállási, szavatossági igényét az üzemeltetői adatoknál megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF üzemeltetői adatok szekciójában feltüntetett elérhetőségek egyikére a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Szükség esetén az elállási nyilatkozat minta letölthető innen.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a az ÁSZF-ben leírtak szerint gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató üzemeltetői adatok szekciójában leírt címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivétel-szabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. (pl. kozmetikai termékek)
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, vagy hiányos volt)

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A jelen Adatvédelmi irányelvek tájékoztatást adnak arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtünk őket, illetve Ön hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti adatait.

A. Definíciók

 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő/Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 15. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

B. Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 1. A szolgáltató neve: Mystic Nails Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)
 2. A szolgáltató székhelye: 6728 Szeged, Kollégiumi út 38.
 3. Webáruház vezető: Döme Dániel
 4. Cégjegyzékszáma: 06-09-026084
 5. Adószáma: 27967856-2-06
 6. Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
 7. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]www.mysticnails.hu
 8. Telefonszáma: 0670/336-4709

C. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

C.1. Honlap látogatók technikai adatai, cookie

A szolgáltatások látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá. Az adatokat a szerver 4x24 óráig tárolja.

A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

 • Google Adwords remarketing követő kód: Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól
 • Facebook pixel kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
 • OptiMonk Javascript kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Szolgáltató célzott pop-up reklámokat tud megjeleníteni.
 • Google Analytics, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti.
 • RTB House kód, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatóinak hirdetéseket jeleníthet meg az RTB House hálózatán.
 • Scarab kód, amelynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatóinak személyre szabott ajánlatokat tud megjeleníteni.
 • DoubleClick adserver kód.
 • Visual Website Optimizer, Crazyegg és FindGore kód, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatóinak böngészési szokásait elemezheti.

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

C.2. Shop regisztráció

Személyes adatok amiket gyűjtünk:
A webáruházon lehetősége van regisztráltan vagy vendégként vásárolni. Mindkét esetben az alábbi személyes adatokat kérjük el és kezeljük, mint adatkezelő:
Vezetéknév
Keresztnév
Értesítési telefonszám
E-mail cím
Számlázási név
Ország
Irányítószám
Város
Utca, házszám
Kiegészítő címadatok
IP cím (A rendszer automatikusan rögzíti a regisztrációkor aktuális IP-t statisztikai célokból)

Regisztrált vásárlóként Ön elfogadja, hogy az adatait a fiókja megszüntetéséig tároljuk, így önnek nem szükséges minden vásárlás előtt újra megadnia az adatokat. Amennyiben vendégként vásárol, úgy a rendelés teljesítése és a csomag kiszállítása után 5 munkanapon belül töröljük az adatait a rendszereinkből. A regisztrált fiókokat 5 év inaktivitás után is töröljük a rendszerből.

Ezeket az adatokat a Felhasználó és megrendelések azonosítása, megrendelések házhozszállítása céljából kezeli a Szolgáltató. Az e-mail ezen felül szükséges a megrendelések visszaigazolására és egyéb kapcsolattartásra is. Meg lehet adni ezeken felül külön a számlázási cím adatokat is. Az adatok a kiszállításhoz és számlázáshoz, valamint a kapcsolattartáshoz szükségesek.

A belépéshez a jelszót a Felhasználó adja meg. A jelszó a Honlapra történő belépés után a „Fiókom” oldalon módosítható. A megadott személyes adatok megváltoztathatók a „Fiókadatok módosítása” oldalon.

Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a szolgáltató a rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A megadott adatok törlését az [email protected] kapcsolati lehetőségeken kérheti a Felhasználó. Kérelem esetén az adatok törlésére a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül sor kerül.

C.3. Hírlevél

Hírlevél feliratkozóknál gyűjtött személyes adatok:
E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám (opcionális).
Hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történhet. A szolgáltatás megrendeléséhez és teljesítéséhez E-mail cím, Vezetéknév és keresztnév szükséges.

Telefonszám megadására csak akkor van szükség ha szeretne sms-ben értesülni a legfontosabb eseményeket érintő változásokról. (Pl.: Hírlevélben tájékozódott és jelentkezett egy rendezvényre, melynek a dátuma vagy időpontja megváltozott.)

Adatok hozzáférhetősége:
A hírlevélről leiratkozni a minden hírlevél végén található leiratkozás linkkel lehet vagy a kérhető az ügyfélszolgálatunk bármely elérhetőségén. Az adatok módosításához, törléséhez vagy exportálásához lépjen kapcsoaltba az ügyfélszolgálattal.

Adatok tárolása:
A hírlevélre feliratkozottak adatait a ListaMester levelezőrendszerében tároljuk. A szoftware-t üzemeltető szolgáltató, mint adatfeldolgozó:
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: [email protected], [email protected]

C.4. Kapcsolat

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az üzemeltetői adatokban közölt kapcsolati elérhetőségeken éri el a Szolgáltatót.

A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 90 nap elteltével törli.

C.5. Kívánságlista

Amennyiben egy kívánságlistára helyezett termék újra elérhető arról automatikus e-mail értesítést küldünk. A szolgáltatást csak regisztrált vásárlóink tudják igénybevenni. 

C.6. Termék értékelés / véleményezés

A webshop termékinek véleményezése opcionális, de csak bejelentkezett vásárlók számára elérhető funkció. A termék véleményekhez a webshop regisztrációnál megadott nevet fűzi a rendszer. A termék értékelésénél a véleménye és neve bármely webshopra látogató számára látható lesz. Csak akkor értékeljen, ha ezt elfogadja. A vélemény módosítását vagy törlését kérheti a szolgáltató email elérhetőségén. Kérjük az [email protected] email címre küldjön egy levelet arról az email címről mellyel a véleményt hagyta bejelentkezett vásárlóként. Az ön által küldött emailben egyértelműen jelölje, hogy mely terméknél megtalálható véleményét szeretné, hogy eltávolítsuk. A termék linkjét hivatkozza az emailben, továbbá a konkrét vélemény szövegét is másolja be, hogy biztos a megfelelő véleményt töröljük. A véleményt legkésőbb a beküldéstől számított 14 munkanapon belül töröljük.

D. Adatfeldolgozás

Postai szolgáltatáshoz történő adat továbbítás:
A továbbított adatok felsorolása: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, e-mail cím, számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő címadatok.

A továbbítás címzettje: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
(Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) Továbbiakban: GLS
A továbbítás jogalapja: A szerződés (rendelés) teljesítése

A GLS az adatokat mint adatkezelő kezeli, azok biztonságáról, hozzáférhetőségéről az alábbi nyilatkozatban szavatol: GLS_GDPR_Megfelelőségi_Nyilatkozat.pdf

Könyveléshez továbbított adatok:
A továbbított adatok felsorolása: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, e-mail cím, számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő címadatok.

A továbbítás címzettje: Proventus-Plusz Kft.  (Székhely: 6726. Szeged, Alsó kikötő sor 11.) Továbbiakban: könyvelés.
A továbbítás jogalapja: szerződés teljesítése, adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, érdekvédelem.

A teljesített rendelésekről minden esetben számviteli bizonylat (számla) készül, melyen az érintettek adatai szerepelnek. A könyvelés a számlákkal együtt kapja meg az érintettek személyes adatait, mint adatfeldolgozó. A könyvelés a statisztikai és könyvviteli adatok rögzítése után a számlákat vissza juttatja a Mystic Nails Hungary Kft.-nek, így a továbbiakban semmilyen módon nem tárolja az érintettek személyes adatait. A számlákat a cég telephelyén riasztott helyiségben, zárt szekrényben tároljuk a törvényben meghatározott ideig. A szekrényhez kizárólag a Mystic Nails Hungary Kft. pénzügyi vezetőjének, Gyimesi Lászlónének van hozzáférése.

Online bankkártyás fizetés esetén történő adattovábbítás:

A továbbított adatok felsorolása: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

A továbbítás címzettje, mint adatfeldolgozó: Cégnév: OTP Mobil Kft. Székhely címe: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. Adószám: 24386106-2-42
A továbbítás jogalapja: szerződés teljesítése, fizetési tranzakció teljesítése

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

E. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket elsősorban székhelyén végzi. A Szolgáltató a személyes adatokat védett szerveren tárolja.

Adatok tárolása 1:
A webáruházban felvett adatokat biztonságos szervereinken tároljuk, az adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá. A szerver szolgáltató: Szalma László EV. (székhely / cím: Hungary- Csongrádi sgt. 120/B 7/21) szélsőséges esetben pl: hatósági megkeresés esetén magának hozzáférést jogosult és köteles biztosítani és a hatóságoknak a kért adatokat átadni. E tekintetben Szalma László EV. adatfeldolgozó és az érintettek személyes adatait nem kezeli.
 

Adatok tárolása 2:
A felvett adatokat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.től vásárolt Kulcs-Számla és Készlet Prémium Szoftverben tároljuk és itt állítjuk ki a számviteli bizonylatokat. Az szoftver adatbázisa saját biztonságos szerverünkön van a telephelyünkön. A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt semmilyen adathoz nem fér hozzá.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

F. Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei

F.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az [email protected] email címen vagy postai úton a Szolgáltató által kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

F.2. Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását, adathordozását

Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználó személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználó, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatok hozzáférhetősége:
Az adatok módosítását, törlését, exportálását bármikor kérheti az ügyfélszolgálatunk valamely elérhetőségén valamint megteheti a webáruházba bejelentkezés után, a fiókom felületen.

F.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Felhasználó a jogit az üzemeltetői adatok szekcióban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

F.4. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

G. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. §). A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett – Honlap felületén történő értesítés - egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

Online vitarendezési platform. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU keresztül.
Magyar online tanácsadó pontként a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat. A testület, a következő telefonszámon várja a fogyasztók és vállalkozások online vitarendezési eljárással összefüggő és további, a fentiekhez kacsolódó kérdéseit: +36 1 488 2033. A következő e-mail címen ugyancsak fordulhatnak tájékoztatásért: [email protected] További információk elérhetőek a bekeltet.hu weboldalon.

 

Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Mystic Nails Hungary Kft. általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

A Mystic Nails Hungary Kft. webshopjában történő vásárlásra a magyar jog szabályai az irányadóak, melyet az Általános Szerződési feltételek elfogadásával magára nézve is kötelezőnek ismer el.

A Mystic Nails Hungary Kft. a vitás ügyeket elsősorban peren kívüli igyekszik megoldani, peres eljárás esetén azonban kiköti a Szegedi Járásbíróság illetékességét.

Szerzői jogok

A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az mysticnails.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás:
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok:
1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

Elállási nyilatkozatminta: (ide kattintva letölthető)

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett:
            Mystic Nails Hungary Kft.

6728 Szeged, Kollégiumi út 38.

Telefon: 0670/336-4709

e-mail cím: [email protected]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés azonosító: * (PL: 4306, a rendelésnél átadott megrendelőn találja)

Termék neve:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó bankszámlaszáma (az elállás során visszatérítendő vételár és költségek átutalásához):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:      


Utoljára frissítve: 2020.07.20